Pályázatok


GINOP-5.3.5-18 Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesz...

GINOP-5.3.5-18 Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projekt

Részletek

GINOP-5.3.5-18 Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projekt


GINOP-5.3.5-18 Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek

A társadalmi felelősségvállalás nem csak a munkavállalók szempontjából fontos, hanem a társadalom egészére vonatkozik.
A cél, hogy a felelős vállalatok önkéntes felelősségvállalásukon keresztül, tisztességes úton tudják növelni jó hírnevüket, társadalmi megítélésüket, versenyképességüket és nem utolsó sorban jövedelmezőségüket, miközben egyaránt megfelelnek a társadalom velük szemben támasztott etikai és környezeti elvárásainak.

Jelen projekt megvalósítása lehetőséget biztosít arra, hogy olyan folyamatokat dolgozzunk ki, amelyek tanácsként szolgálnak a minőségi munkahelyek kialakítására, úgy, hogy minden előírásra nagy hangsúlyt fektetünk, természetesen a munkáltató és a munkavállalók igényeinek, szükségleteinek figyelembevétele mellett. Elsősorban tevékenységünkkel a társadalmi felelősségvállalás intézményét erősíteni kívánjuk.
Annak vizsgálata, hogy a vállalat társadalmi szerepével kapcsolatos hozzáállást mely fogalmakkal lehet a legjobban leírni, azt mutatja, hogy legnagyobb mértékben az alkalmazottakért és a környezetért érzett felelősséggel azonosítják a vállalatvezetők vállalatuk társadalmi szerepvállalását.

A projekt tervezésekor a célcsoporttal és a partnerekkel egyeztetés történt, különös tekintettel az alábbiakra:

❖ Melyik az a terület, amely esetében változások szükségesek annak érdekében, hogy a társadalmi felelősségvállalás szerepét erősítsék
❖ Milyen típusú tevékenységek megvalósítása segíti a célok elérését

A fentiek alapján az alábbi célok kerültek meghatározásra, amelyek elérését a tervezett tevékenységek maradéktalanul támogatnak:

Közvetlen célok:
❖ Alkalmazási mód kidolgozása, több szervezet számára is
Adatgyűjtés és -feldolgozás, elemző tanulmány készítése.
❖ Társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalás erősítése
Az aktív részvétel körének szélesítése, személyes kompetenciák fejlesztése, a kapcsolati háló erősítése.
❖ Képviseleti erő növelése
Érdekképviseleti platformok létrehozása.
❖ Projekt eredményeinek elérhetővé tétele széles körben
Online szakmai felületeken, Kiadvány, egyéb kommunikáció
❖ Szervezetek közötti rendszerszintű együttműködés kialakítása
Munkaértekezlet szervezése, civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek, munkavállalók és munkáltatók közös programjai
❖ Érdekképviseleti platformok létrehozása
Munkaértekezlet szervezése, Információs füzetek készítése – e-book elérhetővé tétele
❖ Szociális partnerek társadalmi és munka-erőpiaci szerepvállalásának erősítése
Közösségi tervezés alapjainak elsajátítása, munkaértekezletek, rendezvények szervezése.
❖ A tevékenységek eredményeinek megosztása a célcsoportokkal
A fejlesztés elérhetővé tétele online, rendezvények szervezése.
❖ A vállalkozások innovációját és növekedését segítő környezet kialakítása
Karrier és foglalkoztatási biztonság.
❖ Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek támogatása
Az emberek lehetőségeinek növelése a befogadó társadalmakban, valamint a korábbinál versenyképesebb, összekapcsoltabb és környezetbarátabb gazdaság.

Közvetett célok:
❖ Szakmai partnerekkel való együttműködés fejlesztése
Kommunikáció fejlesztése, munkaértekezletek, rendezvények szervezése.
❖ Versenyképes vállalkozások létrehozása és fejlesztése
Online piac létrehozása. A munkahelyteremtést előtérbe helyező gazdaságpolitika, az élőmunka terheit csökkentő adópolitika, a munkaerőpiaci igényeket figyelembe vevő oktatási és képzési politika.
❖ Gazdasági stabilitás megteremtésének elősegítése
Innovációs kapacitások, az új technológiák és készségek, ösztönzés a vállalkozói szellemre, valamint a kkv-k nemzetközivé tétele.
❖ Stabil elhelyezkedés segítése
Munkaértekezlet szervezése, civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek, munkavállalók és munkáltatók közös programjai.
Rövid távú célok:
❖ Minél többen vegyenek részt a megvalósítandó rendezvényeken
❖ A munkahelyi képzést minél többen végezzék el
Hosszú távú célok:
❖ Foglalkoztathatóság és alkalmazkodókészség javítása
Szakmai tudás növelése, kapcsolati háló kiépítése.
❖ Hosszú távú bizalmi viszony kialakítása a munkavállalókkal, a polgárokkal és fogyasztókkal
Kommunikáció fejlesztése, elismerés, rendezvények szervezése.
A fenti célokat a megvalósuló szakmai tevékenységek által kívánjuk elérni.
Vissza az előző oldalra!
GySEV Dolgozók Szabad Szakszervezete - Magyar